Souhlas se zpracováním osobních údajů – projektový Souhlasím, jako zájemce o využívání produktů nebo služeb a zájemce o účast v projektu Peblo a vytvoření mého profilu, aby společnost Dream Care s.r.o., IČ: 24234028 a další účastníci projektu (dále společně jen „Peblo“) v souvislosti s poskytováním produktů a služeb a nad rámec povinností nebo oprávnění DC stanovených příslušnými právními předpisy, zpracovávala moje osobní údaje, které DC sdělím nebo získá v průběhu mé účasti v projektu Peblo či z veřejně dostupných databází: 1. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a adresa k doručování, e-mail a telefon a případně další identifikační a kontaktní osobní údaje, jak jsou vyžadovány formulářem (objednávkou, registrací, dotazníkem) pro následující účely:

1. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a adresa k doručování, e-mail a telefon a případně další identifikační a kontaktní osobní údaje, jak jsou vyžadovány formulářem (objednávkou, registrací, dotazníkem) pro následující účely:

  • sjednávání schůzky se smluvním partnerem – specialistou projektu Peblo,
  • přímé nabízení obchodu a služeb telefonicky nebo automatickým voláním, formou sms zpráv nebo e-mailových zpráv a to i formou zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o informačních společnostech;

2. údaje o zdravotním stavu a údaje nezbytné pro výživové poradenství a nutriční poradenství (výška, hmotnost, tělesné poměrové ukazatele, zaměstnání/OSVČ/povolání, pohybové denní aktivity, spánek, intolerance, léky, zdravotní anamnéza osobní a rodinná, pitný a stravovací režim, diety, zdravotní omezení, návyky a další),

  • pokud je to nezbytné pro poskytnutí mnou objednané služby nutričního a výživového poradenství a služeb s tím spojených (jídelníčky, kalkulace hodnot atd.)

3. údaje o nákupech, objednávkách, obsahu, ceně, frekvenci nakupování, mnou sdílené texty, fotografie, náměty, stížnosti a další do projektu Peblo, případně

4. další informace a údaje, které Peblo získá od mého zaměstnavatele nebo zprostředkovatele mé účasti v projektu (pokud je to nezbytné pro užívání služeb a produktů z projektu nebo jsem k takovému předání udělil/a souhlas) z veřejně dostupných zdrojů nebo od smluvních partnerů Peblo, kterým jsme udělila souhlas k předávání a sdílení osobních údajů a dat.

Tento souhlas se zpracováním uděluji jako výslovný ke zpracování citlivých údajů dle 2. skupiny dat, souhlasím se sdružování mých osobních údajů vložených do projektu a případně informací sdělených dalšími účastníky projektu ve sdílené skupině k vytváření profilu a dalšímu sdílení ve sdílené skupině při splnění podmínek projektu a dle mého nastavení.

Tento souhlas uděluji do odvolání, ukončení mé účasti v projektu Peblo nebo do likvidace neaktivních dat. Seznámil/a jsem se informací „Informace o projektu Peblo a zpracování osobních údajů“ na www.peblo.cz a beru na vědomí, že jsem byl/a informován/a o svých právech dle § 11 a § 21 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, o možnosti udělený souhlas.