Zaměření
V Peblu se zaměřuji na

Diagnostikou kosterně-svalového aparátu

Diagnostiku tělesné zdatnosti

Tvorbou individuálních pohybových programů

Vzdělávání trenérů v oblasti sportovní diagnostiky

O mně
Vzdělání

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci

obor Aplikovaná tělesná výchova

Istanbul University

Physical Education and Sport Sciences

Instruktor lyžování a snowboardigu

Instruktor fitness

Trenér sportovní gymnastiky