Zaměření
V Peblu se zaměřuji na

Individuální konzultace

Preventivní výživu a redukci tělesné hmotnosti

Tvorbu a lektorování vzdělávacích kurzů v oblasti výživy

Tvorbu edukačních materiálů

Psaní článků o výživě

O mně
Vzdělání

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta
bakalářský obor Nutriční terapeut

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta
navazující magisterský obor Nutriční specialista