PRAVIDELNOU STRAVOU ZAJISTÍME TĚLU DOSTATEK ENERGIE A ŽIVIN BĚHEM CELÉHO DNE.

Díky pravidelné stravě zamezíme únavě, hladu a nezvladatelným chutím.  Bude také snazší dosáhnout vyváženého poměru živin a zařadit všechny potravinové skupiny, tedy zajistit dostatečnou pestrost stravy.

Oficiálně je doporučeno jíst pravidelně s pauzou přibližně 3 hodiny mezi jednotlivými denními jídly. Na základě tohoto doporučení je možné stanovit počet denních jídel a rovnoměrné rozložení energie do celého dne.

POČET DENNÍCH JÍDEL

S ohledem na běžný denní režim se jeví jako ideální rozdělení stravy do 5 denních jídel. Díky takovému rozložení je také jednodušší ujíst doporučené porce ovoce, zeleniny či mléčných výrobků, než například ve 3 denních jídlech. 3 denní jídla jsou z hlediska nutrice také v pořádku, nicméně pouze za předpokladu, že tím nedojde ke snížení potřebného množství a pestrosti celého jídelníčku.

ROZLOŽENÍ ENERGIE DO JEDNOTLIVÝCH DENNÍCH JÍDEL

Výživová doporučení také udávají, jak má být celkový příjem energie procentuálně rozdělen do jednotlivých denních jídel.

Snídaně by dle doporučení měla tvořit 20 %, oběd 35 %, večeře 25–30 % a dopolední a odpolední svačina 5–10 % z celkového energetického příjmu.

JAK JSME TUTO ZÁSADU
APLIKOVALI V PEBLU?

POČET DENNÍCH JÍDEL

V Peblu zastáváme rozdělení stravy do 5 denních jídel, a proto vyvíjíme produkty a vytváříme kombinace pro snídaně, svačiny, obědy i večeře.

ROZLOŽENÍ ENERGIE DO JEDNOTLIVÝCH DENNÍCH JÍDEL

V Peblu pracujeme s rozložením energie: snídaně 25 %, svačiny 10 %, oběd 30 %, večeře 25 %.

Oběd jsme snížili z doporučovaných 35 % na 30 %, protože pokud se vaří primárně „zdravá jídla“ je jejich objem zpravidla vyšší a energetický obsah nižší. Pro spoustu lidí je obtížné ujíst tak velký objem stravy.

Pro večeři i snídani jsme vybrali zastoupení 25 %. Snídaně má tedy
o 5 % vyšší energetickou hodnotu oproti doporučení, abychom vám dopřáli dostatek energie pro úspěšný start dne.

Obě svačiny jsme nastavili na 10 %, aby bylo možné připravit pestré varianty kombinací a nebyly svačiny tvořené pouze např. kusem ovoce nebo mléčným výrobkem (i když i to je z hlediska nutrice v pořádku).