POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE JE PRO KAŽDÉHO JINÉ A ZÁVISÍ NA MNOHA FAKTORECH.

Vhodné množství energie závisí na hodnotě bazálního metabolismu, na denním režimu, četnosti a intenzitě pohybových aktivit a také na zvoleném cíli. Přiměřený příjem energie a živin je důležitý pro správné fungování organismu, udržení optimální tělesné hmotnosti a zároveň slouží jako prevence mnoha civilizačních onemocnění.

Na obalech výrobků se běžně setkáváme s hodnotou 2000 kcal, tedy 8400 kJ, což je oficiální referenční hodnota příjmu energie na den, která je dobrovolně uváděným údajem na etiketě. Tato hodnota je stanovena pro průměrnou osobu bez ohledu na pohlaví.

JAK JSME TUTO ZÁSADU
APLIKOVALI V PEBLU?

Protože v Peblu myslíme na praktické využití výživových doporučení, uvádíme na obalech našich výrobků hodnoty 7500 kJ a 9500 kJ, které se nejvíce přibližují denní energetické potřebě průměrné ženy a muže.

Kdo je žena s energetickou potřebou 7500 kJ?

Tuto energetickou potřebu může mít například 35letá žena, která by chtěla hubnout, má sedavé zaměstnání a 2x týdně rekreačně sportuje.

Kdo je muž s energetickou potřebou 9500 kJ?

Tuto energetickou potřebu může mít například 46letý muž, který si chce udržet svou hmotnost. Muž má sedavé zaměstnání a 1x týdně rekreačně sportuje.

Ke všem našim výrobkům také připravujeme inspirativní recepty, u nichž najdete možnost zadat svou denní energetickou potřebu a získat tak množství surovin vhodné právě pro vás.

A pokud svou energetickou potřebu neznáte, můžete využít Peblo nutriční kalkulačku, díky které se tuto hodnotu dozvíte. Při vývoji nutriční kalkulačky jsme se radili s odborníky z oblasti antropologie a čerpali data z odborných publikací, odkud jsme přejali mnoho koeficientů týkajících se pohybových aktivit a denního režimu. Odkaz na kalkulačku najdete také u všech receptů.

Nutno dodat, že správné množství energie je ideální nastavovat ve spolupráci s nutričním terapeutem v rámci individuální služby, protože ostatní postupy mají svá omezení. Nutriční terapeut navíc dokáže zohlednit i faktor vašeho současného stravování a doporučit vhodný energetický příjem.