Zaměření
V Peblu se zaměřuji na

Tvorbu edukačních materiálů

Diagnostiku tělesných dispozic a aktuálního tělesného profilu

Tvorbu a konzultace v oblasti přípravy pohybových plánů

Tvorbu a lektorování vzdělávacích kurzů v oblasti tělesného složení, tělesných dispozic a konceptu hodnocení tělesné zdatnosti

O mně
Vzdělání

Univerzita Karlova

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Mgr. obor Tělesná výchova a sport – trenérství

Univerzita Karlova

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Ph.D. obor Kinantropologie – společenskovědní oblast

Univerzita Karlova

Fakulta tělesné výchovy a sportu
PhDr. obor Kinantropologie – společenskovědní oblast

Univerzita Karlova

Fakulta tělesné výchovy a sportu
doc. obor Kinantropologie – společenskovědní oblast

Publikační a edukační činnost

Jsem autorem více jak 40 odborných per-review článků zahrnující výzkum motoriky a tělesných charakteristik člověka z různých pohledů, např: metodologie, neurologie, speciální pedagogiky, antropometrie, kinantropometrie, sportovního tréninku i pediatrie. Dvacet dva těchto článků je v časopisech s nevyšší výzkumnou indexací v databázi Web of Science. 

Jsem také popularizátorem poznatků získaných z výzkumného prostředí, a to zejména v problematice pohybových aktivit dětí.