Náš tým odborníků na výživu je složen z nutričních terapeutů, kteří své vzdělání v oblasti výživy získali studiem na vysoké škole v bakalářském oboru nutriční terapeut a navazujícím magisterském oboru nutriční specialista na lékařské fakultě. Kvalitní vzdělání je pro nás základem, jelikož díky němu mají nutriční terapeuti komplexní znalosti v oblasti výživy a lidského těla, které vychází z vědecky podložených informací. Kromě toho také v rámci vysoké školy absolvovali praxi v nemocnicích a nutričních ambulancích, a mají tak zkušenosti v komunikaci s klienty. K jejich vzdělání patří i celoživotní studium – absolvování kurzů, účast na konferencích, publikování článků nebo například aktivní účast na veřejných projektech podporujících zdravé stravování.

Výhodou také je, že díky kompetencím nutričního terapeuta se v poradenství nemusíme omezovat pouze na zdravé osoby, ale své služby můžeme nabídnout i lidem se zdravotními problémy.

A kdo je tedy kdo ve světě výživy?

NUTRIČNÍ ASISTENT
Nelékařský zdravotnický pracovník, který své vzdělání získal na střední zdravotnické škole a může pracovat pouze pod odborným dohledem nutričního terapeuta.

NUTRIČNÍ TERAPEUT
Nelékařský zdravotnický pracovník, který získal titul Dis. na vyšší odborné škole nebo titul Bc. na vysoké škole absolvováním oboru nutriční terapeut. Může pracovat bez odborného dohledu a provádět poradenství v oblasti výživy u zdravých i nemocných osob.

NUTRIČNÍ TERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
Nelékařský zdravotnický pracovník, který vystudoval bakalářský obor nutriční terapeut (3 roky studia) a své vzdělání si navíc rozšířil studiem magisterského oboru nutriční specialista (2 roky studia). Může pracovat bez odborného dohledu a provádět poradenství v oblasti výživy u zdravých i nemocných osob. Všichni nutriční terapeuti v Peblu mají toto vzdělání.

NUTRIČNÍ SPECIALISTA
Je magisterský studijní obor, cílem, kterého je získání odbornosti Nutriční terapeut se specializovanou způsobilostí. Bohužel označení nutriční specialista není zákonem definované, a tudíž pokud se takto někdo označuje, nezaručuje to, že má vzdělání v oblasti výživy.

VÝŽIVOVÝ PORADCE, VÝŽIVOVÝ TERAPEUT, VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA, NUTRIČNÍ PORADCE, SPECIALISTA NA VÝŽIVU
Zabývá se výživou a výživovým poradenstvím, avšak toto označení nezaručuje vzdělání v oblasti výživy. Zprostředkované poradenství nejčastěji probíhá na základě získaných znalostí z kurzu s různou kvalitou i rozsahem, ale i pouze na základě vlastních zkušeností a znalostí. Výživové poradenství je volná živnost bez nutnosti odborného vzdělání a také bez kompetence poskytovat poradenství lidem s jakýmkoliv onemocněním, a to včetně obezity, která je klasifikována jako nemoc. Za své doporučení a jejich dopady na zdraví klientů nenesou tyto osoby odbornou ani právní odpovědnost.

DIETOLOG
Označení pracovní pozice, jejíž náplní je zajištění koncepce dietní terapie ve zdravotnických zařízeních. Stejně jako nutriční specialista však tento pojem není zákonem upraven, a tedy nezaručuje odbornost a vzdělání v oblasti výživy.

NUTRICIONISTA
Lékař, který je držitelem speciální funkční licence, díky níž může předepisovat přípravky umělé výživy.

OBEZITOLOG
Lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu obezity.